ÖDÜLLER VE BURSLAR:

2009 TÜBA Asosiye Üyesi: “Kimya alanında, ulusal ve uluslar arası bilime yapılan üstün katkılar” nedeniyle

2008 Popüler Bilim Dergisi Bilim Ödülü:  “Kimya alanında, ulusal ve uluslar arası bilime yapılan üstün katkılar” nedeniyle Popüler Bilim Dergisi tarafından verilmiştir,

2006 Tunç Savaşçı Polimer Bilim ve Teknoloji Ödülü: “Polimer bilimi ve teknolojisine yaptığı üstün katkılardan dolayı” Türkiye Polimer Bilim ve Teknolojisi Derneği tarafından verilmiştir.

En iyi Poster Ödülü: S. Sönmez, R. B. Karabacak, S. Yarlıgan ve V. Bütün poli[2-(diizopropilamino)etil metakrilat]-poli[2-(n-morfolino)etil metakrilat] diblok kopolimerlerin sentezi, karakterizasyonu ve çözelti davranışlarının incelenmesi”,  XX. Ulusal Kimya Kongresi, 4-8 Eylül 2006, Erciyes Universitesi, Kayseri

PAGEV Plastik Teknoloji 2005 Araştırma Birincilik Ödülü: “Yeni tip şizofrenik davranışlı ABC triblok kopolimerin sentezi, karakterizasyonu ve yeni tip çapraz bağlı misellerin sentezi” konulu proje ile

TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü: 2004, TUBİTAK ve TWAS (Üçüncü Dünya Bilimler Akademisi) tarafindan 2004 yılı genç bilim adamları ödülü: “Kimya alanında, suda çözünebilen yeni tip (ko)polimerler ile SCL nanokürelerinin sentezleri ve karakterizasyonları konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmalar” nedeniyle,

TÜBİTAK Teşvik Ödülü: 2004, “Kimya alanında, suda çözünebilen yeni tip (ko)polimerler ile SCL nanokurelerinin sentezleri ve karakterizasyonları konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmalar” nedeniyle,

TÜBA-GEBİP Ödülü: 2004 Üstün Başarılı Seçkin Genç Bilimci Bursu Ödülü (3 yıl) polimer kimyası alanındaki üstün nitelikli uluslararası düzeydeki çalışmaları nedeniyle,

Visiting Research Fellow: 2003 (3 ay), School of Chemistry Physics and Environmental Sciences, University of Sussex, Brighton, UK.

En İyi Poster Ödülü: 23-27 Ağustos 2007 tarihlerinde İnönü Üniversitesi’nde düzenlenen   XXI. Ulusal Kimya Kongresinde, 205 bildiri arasında  'pH-, tuz-, sıcaklık-duyarlı yeni tip mikrojeller” başlıklı çalışma en iyi poster ödülüne layık görülmüştür

En İyi Poster Ödülü: 11-14 haziran 2007 tarihlerinde Bilkent Üniversitesinde düzenlenen   Nano TR III konferansında, Nanosience and Nanotechnology Conference, toplam 80 bildiri arasında  'Temperature-, pH-, and salt - responsive novel latexes” başlıklı çalışma en iyi poster ödülüne layık görülmüştür

TÜBİTAK-BAYG Bursu: 2002 (1 ay), TÜBİTAK-Hungarian Academy of Science işbirliği kapsamında Budapeşte’de SANS ve DLS çalışmalarının finansmanı.

Visiting Research Fellow: 2000 (3 ay), School of Chemistry Physics and Environmental Sciences, University of Sussex, Brighton, UK.

Post Doctoral Research Fellow: 1999 (1 yıl), School of Chemistry Physics and Environmental Sciences, University of Sussex, Brighton, UK.

Doktora Bursu: 1996-1999 YLS/YÖK kontenjanı ile Osmangazi Üniversitesi sponsorluğunda İngiltere’de doktora öğrenimi.

Yabancı Dil Bursu: 1994-1995, YLS/YÖK kontenjanı ile Osmangazi Üniversitesi sponsorluğunda Türkiye ve İngiltere’de doktora öncesi yabancı dil eğitimi.