ESOGÜ POLİMER LAB İMKANLARI

 

 

Dinamik ışın saçılım (DLS),

Statik ışın saçılım (SLS),

Zeta potansiyometre ölçümleri,

Jel-gecirgenlik kromatografisi, GPC

Refraktometre (dn/dc ölçümleri),

Dual Angular LS

UV-Vis spektrofotometresi  

TGA/DTA

Yüzey gerilim ölçer,

Viskozimetre

Densitometre

Liyofilizatör

Homojenizatör

 

Bölüm Bazında Faydalanılan İmkanlar

IR-FTIR spektroskopileri

 

Diğer ESOGÜ Birimlerinden Faydalanılan İmkanlar

 

Taramalı elektron mikroskopisi (SEM),

Transmission elektron mikroskopisi (TEM),

 

Kurum Dışı Kullanılan İmkanlar

 

Proton NMR spectroskopi (Anadolu Üniversitesi)