Fotoğraf Albümü

CV

ÖZGEÇMİŞ  (Ocak 2014)

 

Prof. Dr. Vural Bütün

 

Anabilim Dalı : Fizikokimya

 

Bilim Dalı : Polimer Bilimi

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya Bölümü, Meşelik Kampüsü, 26480, ESKİŞEHİR.

Tel : 0222 2393750 / 2751, 2752, 2865

Fax : 0222 2393578

e-mail: vbutun@ogu.edu.tr / vbutun@yahoo.com

Web: http://www.vbutun.ogu.edu.tr

 

Doğum tarihi            : 01.08.1968

Doğum tarihi ve yeri : 1968 / Kumru-Ordu

Medeni Hal                :  Evli-iki çocuk babası

 

ÖĞRENİM DURUMU

Doktora: 1996-1999,  School of Chemistry Physics and Environmental Sciences, University of Sussex, Brighton, UK. “Synthesis, characterisation and evaluation of novel methacrylate-based water-soluble block copolymers”.  Sponsor: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi-Türkiye

Yüksek Lisans: 1990-1993, Ondokuz Mayıs Universitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizikokimya Anabilim Dalı,Samsun. “Müreksitin (amonyum purpurat) ve kadmiyum,çinko komplexlerinin polarografik davranışlarının incelenmesi”.

Lisans: 1986-1990, Ondokuz Mayıs Universitesi, Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Bölümü, Samsun.

İlk ve Orta Öğrenim: 1975-1986, Kumru-Ordu
 

DENEYİM

Prof. Dr.         : 2007-……, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Fizikokimya Anabilim Dalı, Eskişehir.

Doç. Dr.          : 2002- 2007, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Fizikokimya Anabilim Dalı, Eskişehir.

Yrd. Doç. Dr.  : 2000-2002, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Fizikokimya Anabilim Dalı, Eskişehir.

Araş. Gör.       : 1994-2000, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Fizikokimya Anabilim Dalı, Eskişehir.

 

Araş. Gör.       : 1991-1994, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Fizikokimya Anabilim Dalı, Samsun.

 

Kimya Öğrt.    : 1990-1991, Salıpazarı Lisesi, Salıpazarı-Samsun

 

 

GEÇMİŞTEKİ GÖREVLER

 

 

a)   ESOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi (18 Şubat 2003-5 Eylül 2007)

 

b)   ESOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (26 Ocak 2005-5 Eylül 2007)

 

c)   ESOGÜ Eğitim Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi (24 Şubat – 22 Aralık 2003)

 

d)   ESOGÜ Eğitim Fakültesi, Fakülte Yonetim Kurulu Üyesi (24 Şubat – 11 Ağustos 2003)

e)   ESOGÜ Metalurji Enstitüsü Müdürü (15 Ağustos 2007- 10 Mart 2009)

 

f)   ESOGÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölüm Başkan yardımcılığı  (30 Ekim 2002-26 Ağustos 2004)

 

g)  ESOGÜ Uluslararası İlişkiler Birimi komisyon üyesi / Erasmus koordinatörlügü (Eylül 2003-Kasım 2005)

 

h)     OSVAK yönetim kurulu üyeliği (21 Mayıs 2008-10 Mart 2009)

 

i)      ESOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Kulüp Danışmanlığı (Mayıs 2003 -  Mart 2009)

 

j)      ESOGÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölüm Başkanlığı  (13 Mart 2009 –03 Aralık 2010)

 

k)     ESOGÜ Rektörlüğü, Elektron Mikroskop Görüntü Analiz Birimi koordinatörlüğü (25 Nisan 2007- 30 Ocak 2011)

 

l)      Eskisehir Fatih Fen Lisesi Bilim Danışma Kurul Üyesi (2004- 2011)

 

m)   ESOGÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (13 Aralık 2007- 13 Aralık 2013)

 

n)     ESOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi (03 Kasım 2008- 13 Mart 209, 15 Aralık 2010-15 Aralık 2013)

 

 

 

 

DEVAM EDEN GÖREVLER

 

 

o)     ESOGÜ Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği, (13 Mart 2013-…..)

 

g)   ESOGÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Üyesi (28 Eylül-2005-  ….)

 

h) ESOGÜ Kimya Bölümü Fizikokimya ABD Başkanlığı (14 kasım 2011 – ….)

 

h)     ESOGÜ Merkezi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü  (01 Ekim 2012-)

 

i)      ESOGÜ Fen Bilimleri Enst. Polimer Bilim ve Tekn. ABD Bşk. (18 Eylül 2012- )

 

 

                                                                                                          

 

 

ARAŞTIRMA KONULARI  (Polimer Kimyası)

 

·       Yeni tip suda çözünen AB, ABC ve ABA tipi amphiphilic blok kopolimerlerin, group transfer polimerizasyonu, atom transfer radikal polimerizasyonu ve oksianyonik polimerizasyonu teknikleriyle sentezi, karakterizasyonu ve çözelti özelliklerinin incelenmesi,

 

·       Bu blok kopolimerlerin ek reaksiyonlarla (seçimli quaternization, seçimli betainization, deprotection gibi) katyonik, anyonik, betain, zwitteriyonik yapılı türevlerinin elde edilmesi, karakterizasyonu ve sulu çözelti davranışlarının incelenmesi

 

·       Suda çözünebilen yeni tip şizofrenik diblok  ve triblok kopolimerlerin sentez ve karakterizasyonları

 

·       Suda çözünebilir blok kopolimerlerden çeşitli yeni tip çapraz bağlı SCL nanokapsüllerin elde edilmesi ve karakterizasyonu, kontrollü ilaç salım sistemi olarak kullanımları

 

·       Sentezlenen blok kopolimerlerin ve türevlerinin stabilizör etkinlikleri.

 

·       Yeni tip model dallanmış çözünür nitelikli (ko)polimerlerin sentez ve karakterizasyonları

 

·       Yeni tip nanojellerin ve mikrojellerin sentez ve karakterizasyonları

 

·       Yeni tip jelatörlerin sentez ve karakterizasyonları yeni tip hidrojellerin eldesi ve ilaç salım sistemleri olarak kullanımları

 

KULLANDIĞI POLİMERİZASYON TEKNİKLERİ:

1.     Grup transfer polimerizasyonu

2.     Atom transfer radikal polimerizasyonu

3.     Oksianyonik polimerizasyon

4.     Serbest radikal polimerizasyon

5.     Heterojen polimerizasyonlar (Emulsiyon/Dispersiyon/süspansiyon)

 

KULLANDIĞI KARAKTERİZASYON TEKNİKLERİ:

Dinamik ışın saçılım (DLS),                        Statik ışın saçılım (SLS),

Zeta potansiyometre ölçümleri,                    Refraktometre (dn/dc ölçümleri),

UV-Vis spektrofotometresi                           IR-FTIR spektroskopileri

Viskozimetre-densitometre                          Polarografi ve voltametri,

Yüzey gerilim ölçer,                         Elemental analiz,

Taramalı elektron mikroskopisi (SEM),      Transmission elektron mikroskopisi (TEM),

Jel-gecirgenlik kromatografisi, GPC            Proton NMR spectroskopi,   

Termal karakterizasyonlar               

 

KAZANDIĞI ÖDÜLLER ve BURSLAR:

v 2009 Türkiye Bilimler Akademisi Asosiye Üyesi. “Kimya alanında, ulusal ve uluslar arası bilime yapılan üstün katkılar” nedeniyle

v 2008 Popüler Bilim Dergisi Bilim Ödülü:  “Kimya alanında, ulusal ve uluslar arası bilime yapılan üstün katkılar” nedeniyle Popüler Bilim Dergisi tarafından verilmiştir,

v En İyi Poster Ödülü: 23-27 Ağustos 2007 tarihlerinde İnönü Üniversitesi’nde düzenlenen   XXI. Ulusal Kimya Kongresinde, 205 bildiri arasında  'pH-, tuz-, sıcaklık-duyarlı yeni tip mikrojeller” başlıklı çalışma en iyi poster ödülüne layık görülmüştür

v En İyi Poster Ödülü: 11-14 haziran 2007 tarihlerinde Bilkent Üniversitesinde düzenlenen   Nano TR III konferansında, Nanosience and Nanotechnology Conference, toplam 80 bildiri arasında  'Temperature-, pH-, and salt - responsive novel latexes” başlıklı çalışma en iyi poster ödülüne layık görülmüştür

v 2006 Tunç Savaşçı Polimer Bilim ve Teknoloji Ödülü: “Polimer bilimi ve teknolojisine yaptığı üstün katkılardan dolayı” Türkiye Polimer Bilim ve Teknolojisi Derneği tarafından verilmiştir.

v En İyi Poster Ödülü: S. Sönmez, R. B. Karabacak, S. Yarlıgan ve V. Bütün poli[2-(diizopropilamino)etil metakrilat]-poli[2-(n-morfolino)etil metakrilat] diblok kopolimerlerin sentezi, karakterizasyonu ve çözelti davranışlarının incelenmesi”,  XX. Ulusal Kimya Kongresi, 4-8 Eylül 2006, Erciyes Universitesi, Kayseri

v PAGEV Plastik Teknoloji Araştırma Birincilik Ödül-2005: “Yeni tip şizofrenik davranışlı ABC triblok kopolimerin sentezi, karakterizasyonu ve yeni tip çapraz bağlı misellerin sentezi” konulu proje ile

v TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü: 2004, TUBİTAK ve TWAS (Üçüncü Dünya Bilimler Akademisi) tarafindan 2004 yılı genç bilim adamları ödülü: “Kimya alanında, suda çözünebilen yeni tip (ko)polimerler ile SCL nanokürelerinin sentezleri ve karakterizasyonları konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmalar” nedeniyle,

v TÜBİTAK Teşvik Ödülü: 2004, “Kimya alanında, suda çözünebilen yeni tip (ko)polimerler ile SCL nanokurelerinin sentezleri ve karakterizasyonları konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmalar” nedeniyle,

v TÜBA-GEBİP Ödülü: 2004 Üstün Başarılı Seçkin Genç Bilimci Bursu Ödülü (3 yıl) polimer kimyası alanındaki üstün nitelikli uluslararası düzeydeki çalışmaları nedeniyle,

v Visiting Research Fellow: 2003 (3 ay), School of Chemistry Physics and Environmental Sciences, University of Sussex, Brighton, UK.

v TÜBİTAK-BAYG Bursu: 2002 (1 ay), TÜBİTAK-Hungarian Academy of Science işbirliği kapsamında Budapeşte’de SANS ve DLS çalışmalarının finansmanı.

v Visiting Research Fellow: 2000 (3 ay), School of Chemistry Physics and Environmental Sciences, University of Sussex, Brighton, UK.

v Post Doctoral Research Fellow: 1999 (1 yıl), School of Chemistry Physics and Environmental Sciences, University of Sussex, Brighton, UK.

v Doktora Bursu: 1996-1999 YLS/YÖK kontenjanı ile Osmangazi Üniversitesi sponsorluğunda İngiltere’de doktora öğrenimi.

v Yabancı Dil Bursu: 1994-1995, YLS/YÖK kontenjanı ile Osmangazi Üniversitesi sponsorluğunda Türkiye ve İngiltere’de doktora öncesi yabancı dil eğitimi.

YÜRÜTÜCÜSÜ OLDUĞU DEVAM EDEN PROJELER:

1.     Yeni Tip Çevre Duyarlı Mikrojel Bünyesinde Metalik Nanopartiküllerin Hazırlanması ve Katalitik Uygulamaları” TÜBİTAK-111T972, butce 186000 TL (Nisan 2012- 2014).

2.     Dar molekülar ağırlık dağılımlı çözünebilir dallı polimerlerin sentezi, türevlendirilmesi ve model uygulama çalışmaları.” ESOGU-BAP (Proje kodu: B 2013-248, bütçesi 99750 TL, süresi  23.08.2013-23.08.2015)  

3.     Yeni Bir Mikrojel-Hidrojel Soft Kompozit Sistem ve Uygulama Çalışmaları” ESOGU-BAP (Proje kodu: C1 2013-251, bütçesi 99994,48 TL, süresi  27.09.2013-27.03.2016) 

4.     Piperazin, Morfolin ve Tiyomorfolin Halkası İçeren Metakrilat ve Metakrilamid Monomerleri ve Homopolimerlerinin Sentezi” ESOGU-BAP (Proje kodu: A2 2013-303, bütçesi 19996,00 TL, süresi  27.09.2013-27.03.2015)  

5.     Bor Katkılı Latex Dispersiyonların Hazırlanması”  ESOGU-BAP (Proje kodu: A1 2013-307, bütçesi 9948,00 TL, süresi  01.11.2013-01.05.2014.

 

 

YÜRÜTÜCÜSÜ OLDUĞU TAMAMLANAN PROJELER:

   1.        “Yüzeyaktif suda çözünebilir (ko)polimerlerin sentezi ve metal nanopartikül sentezinde kullanımları”. ESOGÜ-BAP-201119006, 11.03.2011-11.03.2013, Bütçe 97000 TL.

   2.        “Tersiyer amin merakrilatlara dayalı suda çözünebilen diblok kopolimerlerin sentezi, seçimli quaternizasyonu ve bu (ko)polimerlerin stabilizör olarak lateks sentezinde kullanılması”. Bu proje, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmiştir (P.No: 200219026, 27.06.2002-26.04.2004, P.Bütçe: 27.300 TL)

   3.        “Nanoküreler: Tersiyer Amin Metakrilatlara Dayalı Yeni Tip Suda Çözünebilen  Şizofrenik Triblok Kopolimelerin Sentezi, Karakterizasyonu  ve Bu Kopolimerlerin  SCL Misel (Nanoküre) Sentezinde Kullanımı”.  Bu proje, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmiştir (P. No: 200319040. 18.07.2003-17.07.2006, P.Bütçe: 316.700 TL)

   4.        “Tersiyer amin metakrilatlara dayalı yeni tip suda çözünebilen diblok kopolimerlerin ve Katyonik türevlerinin stirenin alkolik ortam dispersiyon polimeizasyonunda stabilizör olarak kullanımı”. Bu proje TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir (P. No: 105T236. 01.11.2005-01.11.2007. P.Bütçe: 252.422 TL)

   5.        “2-(N-morfolino)etil metakrilat  mikrojellerin sentez ve karakterizasyonu”.         Bu proje, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca desteklenmektedir (P. No: 200619007.  24.03.2006-23.09.2008. P.Bütçe: 239770 TL)

   6.        “Yeni tip ABA ve ABC triblok kopolimerlerin sentezi, karakterizasyonu ve yeni tip hidrojel eldesinde kullanımları”. Bu proje, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca desteklenmektedir (P. No: 200719032.  29.06.2007-28.12.2008, P. Bütçesi: 127000 YTL)

   7.        “Yeni tip stabilizör sentezi ve uygulama çalışmaları” Özel sektör (MİCRONS) destekli, (Ağustos 2008-Ağustos 2009, P. Bütçe: 200000 TL)

 

DANIŞMANI OLDUĞU TAMAMLANAN PROJELER:

1.    “Yeni Tip Suda Çözünebilen Diblok Kopolimelerin Sentez ve Karakterizasyonu”. Bu proje, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca desteklenmiştir (P.No: 200619014. 28.04.2006-22.04.2008. P.Bütçe: 246.240 TL).

 

PROJE DEĞERLENDİRME VE PROJE DANIŞMANLIĞI

TÜBA – GEBİP Alan Değerlendirme Komite Üyeliği

TUBITAK-BİDEB Yurt dışı doktora ve post doktora değerlendirme panellerinde panelist

Sanayii Bakanlığı SANTEZ Projeleri değerlendirme panelinde panelist

Sanayii Bakanlığı SANTEZ Projeleri izleyicisi

Sanayii Bakanligi “Teknogirişim Projeleri” değerlendirme panelinde panelist

TUBITAK MAG hızlı destek projeleri değerlendirme hakemliği

TUBITAK TBAG hızlı destek projeleri değerlendirme hakemliği

TUBITAK TBAG araştırma projeleri değerlendirme panellerinde panelist

TUBITAK MAG araştırma projeleri değerlendirme panellerinde panelist

TUBITAK TBAG araştırma projeleri danışmanlığı

TUBITAK MAG araştırma projeleri danışmanlığı

TUBITAK kariyer projeleri değerlendirme panellerinde panelist

TÜBİTAK-KAMAG, KGM için yapılacak ve çağrı dokümanları hazırlama paneli-panelist

TUBITAK KAMAG projeleri değerlendirme panellerinde panelist

DPT ve Santez projeleri değerlendirme panelinde panelist

BEBKA proje değerlendirme komitesi çalışmaları

TUBA-GEBİP başvuruları değerlendirme hakemliği

TÜBİTAK-TEYDEP projeleri değerlendirme hakemliği

TUBITAK-TEYDEP proje izleyiciliği

Çeşitli Üniversiteler, BAP – hakemliği

 

 

DERGİLERE HAKEMLİK

Acta Biomaterialia

Analytical Letters

Biomacromolecules

Langmuir

Macromolecules

Polymer

Macromolecular Chemistry and Physics

European Polymer Journal

Colloid and Polymer Science

Carbohydrate Research

Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry

Journal of Polymer Research

Journal of Physical Chemistry

Journal of Colloid and Interface Science

Journal of Applied Polymer Science

Journal of Turkish Chemistry          

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

YTU Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

DANIŞMANLIĞINDA TAMAMLANAN TEZLER:

Doktora Tezleri

1. “Tersiyer Amin Metakrilat Bazlı Yüzey Aktif Triblok Kopolimerlerin Sentezi, karakterizasyonu ve Çözelti Davranışlarının İncelenmesi”, F. Fulya Taktak, 2005-2009

Yüksek Lisans Tezleri

 

“Kontrollü ilaç salım hidrojel sistemleri ve uygulama çalışmaları” Şerife Betül Baker, 2010-12

 “Yeni tip stabilizatörler ile CdS yarı iletken nanoyapıların hazırlanması” Yasemin Baş, 2008-2011.

“Yeni Tip Mikrojellerin Sentez ve Karakterizasyonu” Ahmet Atay, 2008-2010.

“Uyarıcıya Duyarlı Yüzeye Sahip Polistiren Latekslerin sentez ve Karakterizasyonu” Sultan Bütün, 2007-2010.

“Glisidil metakrilat bazli yeni tip ABA tipi triblok kopolimerlerin sentez ve karakterizasyonu” Esma Yorulmaz, 2007-2009.

“Tersiyer amin metakrilat bazlı yeni tip suda çözünebilen diblok kopolimerlerin sentezi, karakterizasyonu ve çözelti davranışlarının incelenmesi”, Şule Sönmez, 2004-2007

 “Tersiyer amin metakrilat bazlı suda çözünebilen diblok kopolimerlerin stirenin alkolik ortam dispersiyon polimerizasyonunda yeni tip dispersantlar olarak kullanımı” Rukiye Bengü Karabacak. 2004-2006

“Yeni tip suda çözünebilen yüzey aktif diblok kopolimerlerin sentezi, türevlerinin eldesi ve bu polimerlerin çözücü etkilerinin incelenmesi”, Esin Esenoğlu, 2001-2004.

“Tersiyer amin merakrilatlara dayalı suda çözünebilen ABC tipi triblok kopolimerlerin sentezi ve karakterizasyonu”, Gülsen Gül, 2001-2004 

Yeni tip suda çözünebilen diblok kopolimerlerin sentezi, türevlerinin eldesi ve bu polimerlerin stabilizör etkilerinin incelenmesi”, Berrin Kaynak, 2001-2004.

 

 

Mevcut Devam eden YL Öğrencileri:

 

Duygu Erkmen                       2010…….

Işın Atıcı                                2012 ……

Funda Çıtak                           2013…….

 

Mevcut Devam eden Doktora Öğrencileri:

 

     Cansel Tuncer                               2010…….

     Yasemin  Baş                                2011.……

Gökhan Koçak                   2011……

Damla Ülker                                 2012…….

Şerife Betül Baker                        2012…….

İlker Erdoğan                                2013……

Üniversite Konferansları

1.     “Synthesis, characterisation and derivatisation of tertiary amine methacrylate-based block copolymers and their aqueous solution properties”, Macaristan Bilimler Akademisi (HAS), 4 Subat 2002, Budapeste, Macaristan

 

2.     “Synthesis and chracterisation of novel shell cross-linked micelles with hydrophilic cores”, 21 Nisan-2004, Bilkent Universitesi, Ankara.

 

3.     “Synthesis, characterisation and evaluation of tertiary amine methacrylate-based novel water-soluble block copolymers and their aqueous solution properties”, 24 Aralık 2004, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

 

4.     “Yeni tip suda çözünebilir yüzey aktif blok kopolimerler ve yeni tip nanoküreler”,  7 Ekim 2005, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

 

5.     “Suda çözünebilir yüzey aktif blok kopolimerler ve türevlerinin sentezi, karakterizasyonu ve çözelti davranışlarının incelenmesi” 31 Ağustos, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.

 

6.     “Novel surface-active water-soluble block copolymers and novel shell cross-linked micelles”, 24 Nov. 2005, Koç University, Istanbul.

 

7.     “Yeni tip suda çözünebilir yüzey aktif blok kopolimerler ve yeni tip nanoküre üretiminde kullanılmaları: Sentez ve karakterizasyon çalışmaları”, 14 Aralık 2005, Fatih Fen Lisesi, Eskişehir.

 

8.     “Yeni tip akıllı polimerler ve yeni tip nanoküreler”, 29 Mart 2006, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Urla-İzmir.

 

9.     “Yeni tip suda çözünebilir blok kopolimerlerin sentezi, karakterizasyonu ve yeni tip nano küre sentezinde kullanımları", 05 Nisan 2006, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

 

10.  “Surface active water-soluble block copolymers and novel nanospheres”, 12 April 2006, University of Crete - Greece (ERASMUS kapsamında 1 haftalık ziyaret)

 

11.  “Synthesis and characterizations of novel tertiary amine methacrylate based water-soluble block copolymers: Novel dispersants, emulsifiers, schizophrenics and SCL micelles”0 4 August 2006, Scheffield University, UK.

 

12.   “Akıllı Plastikler” Yerel Kanal 26  televizyonu programında konuşmacı (60 dakika) 2008

 

13.  “Akıllı Polimerler ve Nanopartiküller: Sentez ve uygulama calismalari”, 06 Kasım 2009, ESOGU, Eskisehir.

 

14.  “Duygusal Nanopartiküller”,  Karadeniz Teknik Üniversitesi, 18 Mart 201, Trabzon

 

15.  “Akıllı-Şizofren  Polimerler ve  Nanopartiküller”,  Giresun Üniversitesi, 14 Nisan 2011.

 

16.  “Şizofren makromoleküller”,  Ordu Üniversitesi, 15 Nisan 2011.

 

17.  “Lego-Like Polymers: They are Delicate, Sensitive, Intelligent, and Schizophrenics”, Ankara, Bilkent Universitesi – UNAM, 27 Nisan 2012.

 

18.  “Çevre-Duyarlı polimerler ve nanoyapılar: Sentez ve Karakterizasyon Çalışmaları” Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 7 Aralık 2012

 

 

ÜYELİKLER

 

1)     TÜBA Asosiye Üyesi (2009-…..)

2)     Türkiye Polimer Bilim ve Teknoloji Derneği (2006-…..)

3)     Turkiye Kimya Derneği (2001-….)

4)     Sussex University Alumni Society (1995-…..)

5)     Journal Of Turkish Chemistry Editorial Board Member (Agustos 2009- ......)

6)     American Chemical Society (2006-2007)

7)     ACS Devision of Polymer Chemistry (1998-2000, 2007-2008)

 

ESERLER

 

Science Citation Index (SCI) Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Araştırma  Makaleleri

 

 

Alınan Toplam Atıf Sayısı  / Genel Toplam            : > 2300

  H-Index                    :  24

 

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

 

 

1.     Y. Ozcan, S. Ide, U Jeng, V. Bütün, YH Lai, CH Su “Micellization behavior of tertiary amine-methacrylate-based block copolymers characterized by small-angle X-ray scattering and dynamic light scatteringMater. Chem. Phy. 138, 559-64, 2013. 

2.     H. Arslan, O. Zırtıl, V. Bütün, “The synthesis and solution behaviors of novel amphiphilic block copolymers based on D-galactopyranose and 2-(dimethylamino)ethyl methacrylate” Eur. Polm. J. 49, 4118-29, 2013

3.       E. Canavar, C. Tuncer,  H. Karadeniz, A. Erdem, V. Bütün “Synthesis and characterization of water-insoluble statistical copolymer and its application in the development of electrochemical DNA sensor Talanta, 100, 270-275, 2012

 

4.     I. Erel, H.E. Karahan, C. Tuncer,  V. Bütün, A. L. Demirel, “Hydrogen-Bonded Multilayers of Micelles of a Dually Responsive Dicationic Block Copolymer”, Soft Matter, 27(20), 12657-65, 2012V. Bütün, A. Atay, C. Tuncer and Y. Baş, “Novel multiresponsive microgels: Synthesis and characterization studies” Langmuir,  27, 12657-65, 2011.

5.     S. Ide, S. H Bayarı, T. Türkeş, Y. O. Mergen, Ö. Çelik, V. Bütün, M. F. Sargon, N. Kocatepe, M. Kriechbaum, “Steructural characterization of a variety of spider silk from Turkey using different biophysical techniques” Spectroscopy, 25, 155-167, 2011.

 

6.     S. Beyaz, T. Tanrisever, H. Kockar, V. Butun, “Superparamagnetic latex synthesized by a new route of emulsifier-free emulsion polymerization”, J. Appl. Polym. Sci., 121, 2264-72, 2011.

 

7.       V. Bütün, F. F. Taktak, C.Tuncer, “Tertiary Amine Methacrylate-Based ABC Triblock Copolymers: Synthesis, Characterization and Their Self-Assembling in both Aqueous and Nonaqueous Media” Macromol. Chem. Phys. 212, 1115-28, 2011.

 

8.       F. F. Taktak, V. Bütün, " Synthesis and Physical Gels of pH- and Thermo-Responsive Tertiary Amine Methacrylate Based ABA Triblock Copolymers and Drug Release Studies", Polymer, 51, 3618-3626, 2010

 

9.       M.C. Baykul, H. Ruzgar, E. Arman, Y. Baş, V. Bütün, “Structural and oprical properties of CdS nanocrystals grown in double hydrophilic water-soluble diblokc copolymer”, Physica Status Solidi C, 7(2), 423-426, 2010.

 

10.    V. Bütün, Ş. Sönmez, S. Yarligan, F. F. Taktak, A. Atay, S. Bütün, "Micelles and 'reverse micelles' with a novel water-soluble diblock copolymer", Polymer, 49, 4057-65, 2008

 

11.  A Olgun, N. Atar, V. Bütün, Y. Erdogan “Effect of DMA-MMA diblock copolymer on the properties of Portland and Composite Cement” Cement & Concrete Composites, 30, 334-46, 2008

 

12.  D. T. Yazici, A. Askin, V.  Bütün, “Gas chromatographic investigation of the solubility parameters of  water-soluble homopolymers and double-hydrophilic diblock copolymers”, Chromatographia, 67 (9-10), 741-747, 2008

 

13.  D. T. Yazici, A. Askin, V. Bütün, “Thermodynamic interactions of water-soluble homopolymers and double-hydrophilic diblock copolymer” The Journal of Chemical Thermodynamics, 40, 353-61, 2008

 

14.  K. Sakai, G. B. Webber,  C-D. Vo,  E. J. Wanless,  M. Vamvakaki, V. Bütün,  S. P. Armes  S. Biggs,Characterisation of layer-by-layer self-assembled multilayer films of diblock copolymer micelles”, Langmuir, 24, 116-23, 2008.

 

15.  K. Sakai, E. G. Smith, G. B. Webber, M. Baker, E. J. Wanless, V. Bütün, S. P. Armes, S. Biggs,pH-responsive behavior of selectively quaternized diblock copolymers adsorbed at the silica/aqueous solution interface” Journal of Colloid and Interface Science, 314, 381-388, 2007

 

16.  A. Yurt, V. Bütün, B. Duran, “Effect of the molecular weight and structure of some novel water-soluble triblock copolymers on the electrochemical behaviour of mild steel” Materials Chemistry and Physics, 105, 114-121, 2007.

 

17.  S. Biggs, K. Sakai, T. Addison, A. Schmid, S. P. Armes, M.. Vamvakaki, V. Butun, G. Webber,  Layer-by-layer formation of smart particle coatings using oppositely charged block copolymer micelles”, Advanced Materials, 19, 247-250,  2007

 

18.  K. Sakai, E. G. Smith, G. B. Webber, E. J. Wanless, V. Bütün, S. P. Armes, S. Biggs, “Effects of copolymer concentration and chain length on the pH-responsive behavior of diblock copolymer micellar films”, J. Colloid Interface Sci., 303, 372-379, 2006.

 

19.  K. Sakai, E. G. Smith, G. B. Webber, M. Baker, E. J. Wanless, V. Bütün, S. P. Armes, S. Biggs, “Characterizing the pH-responsive behavior of thin films of diblock copolymer micelles at the silica/aqueous solution interface”, Langmuir, 22, 8435-42, 2006

 

20.  K. Sakai, E. G. Smith, G. B. Webber, C. Schatz, E. J. Wanless, V. Bütün, S. P. Armes, S. Biggs, “pH-responsive diblock copolymer micelles at the silica /aqueous solution interface: adsorption kinetics and equilibrium studies”, J. Phys. Chem. B, 110, 14744-53, 2006.

 

21.  K. Sakai, E. G. Smith, G. B. Webber, C. Schatz, E. J. Wanless, V. Bütün, S. P. Armes, S. Biggs, “Comparison of the adsorption of cationic diblock copolymer micelles from aqueous solution onto mica and silica”, Langmuir, 22(12) 5328-33, 2006

 

22.  D. Topaloğlu Yazıcı, A. Aşkın, V. Bütün, “Surface characteristics of 2-(diethylamino) ethyl methacrylate-2-(dimethylamino)ethyl methacrylate diblock copolymer determined by inverse gas chromatography”, Surface and Interface Analysis, 38, 561-4, 2006.

 

23.  V. Bütün, R. B. Top, S. Ufuklar, “Synthesis and characterization of novel ‘schizophrenic’ water-soluble triblock copolymers and shell cross-linked micelles”, Macromolecules, 39, 1216-25, 2006  (Turkce Baskısı: Plastik Araştırma, Geliştirme ve İnceleme Dergisi 86, 82-97, 2006)

 

24.  V. Bütün, S. Liu, J. V. M. Weaver, X. Bories-Azeau, Y. Cai, S. P. Armes, “A brief review of  ‘schizophrenic’ block copolymers”, Reactive and Functional Polymers, 66 (1) 157-65, 2006.

 

25.  V. Bütün, I. Bannister, N. C. Billingham, D. C. Sherrington, S. P. Armes, “Synthesis and characterization of branched water-soluble homopolymers and diblock copolymers using group transfer polymerization”, Macromolecules, 38, 4977-82, 2005.

 

26.  A. Alemdar, V. Bütün,  ''Interaction between a tertiary amine methacrylate based polyelectrolyte and a sodium montmorillonite dispersion, and its rheological and colloidal properties'',  J. Appl. Polymer Science, 95, 300-6, 2005.

 

27.  A. Alemdar, V. Bütün, N. Güngör, “Influence of non-ionic and cationic polymer on the rheological and colloidal properties of montmorillonite dispersions”, Key Engineering Materials, 264, 1447-50, 2004.

 

28.  F. Isaure, Peter, A.G. Cormarc, S. Graham, D. C. Sherrington, S. P. Armes, V. Bütün, ''Synthesis of branched poly (methyl methacrylate)s via controlled/living polymerisations exploiting ethylene glycol dimethacrylate as branched agent'', Chem. Commun., 1138-9, 2004.

 

29.  V. Bütün, “Selective betainization of 2-(dimethylamino)ethyl methacrylate residues in tertiary amine methacrylate diblock copolymers”, Polymer, 44, 7321-34, 2003

 

30.  G. B. Webber, E. J. Wanless, V. Bütün, S. P. Armes, S. Biggs,  “Self-organized monolayer films of stimulus-responsive micelles”, Nano Letters, 2 (11), 1307-13, 2002.

 

31.  A. S. Lee, V. Bütün, M. Vamvakaki, S. P. Armes, J. A. Pople, A. P. Gast, “The structure of pH dependent block copolymer micelles: Charge and Ionic Strength Dependence”, Macromolecules, 35, 8540-51, 2002.

 

32.  J. V. M. Weaver, S. P. Armes, V. Bütün, “Synthesis and aqueous solution properties of a well-defined thermo-responsive schizophrenic diblock copolymer” , Chemical Communications, 18, 2122-3, 2002.

 

33.  M. Vamvakaki, G. F. Unali, V. Bütün, S. Boucher, K. L. Robinson, N. C. Billingham, S. P. Armes, '' Effect of partial quarnization on the aqueous solution properties of tertiary amine-based polimeric surfactants: Unexpected seperation of surface activity and cloud point behavior'', Macromolecules, 34, 6839-41, 2001.

 

34.  V. Bütün, S. P. Armes, N. C. Billingham, Z. Tuzar, A. Rankin, J. Eastoe, R. K. Heenan, “The remarkable ‘Flip-Flop’ self-assembly of a diblock copolymer in aqueous solution”, Macromolecules, 34, 1503-11, 2001.

 

35.  V. Bütün, S. P. Armes, N. C. Billingham, “Synthesis and aqueous solution properties of near-monodisperse tertiary amine methacrylate homopolymers and diblock copolymers”, Polymer, 42, 5993-6008, 2001.

 

36.  V. Bütün, S. P. Armes, N. C. Billingham, “Selective quaternization of 2-(dimethylamino)ethyl methacrylate residues in tertiary amine methacrylate diblock copolymers”, Macromolecules, 34, 1148-59, 2001.

 

37.  M. V. de Paz Banez, K. L. Robinson, V. Bütün, S. P. Armes, “Use of oxyanion-initiated polymerization for the synthesis of amine methacrylate-based homopolymers and block copolymers”, Polymer, 42, 29-37, 2001.

 

38.  V. Bütün, X. -S. Wang, M. V. de Paz Banez, K. L. Robinson, N. C. Billingham, S. P. Armes, “Synthesis of shell cross-linked micelles at high solids in aqueous media”, Macromolecules, 33, 1-3, 2000.

 

39.  V. Bütün, M. Vamvakaki, N. C. Billingham, S. P. Armes, “Synthesis and aqueous solution properties of novel neutral/acidic block copolymers”, Polymer, 41, 3173-82, 2000.

 

40.  D. A. Styrkas, V. Bütün, J. R. Lu, J. L. Keddie, S. P. Armes, “pH-controlled adsorption of polyelectrolyte diblock copolymers at the solid/liquid interface”  Langmuir, 16, 5980-6, 2000.

 

41.  A. S. Lee, A. P. Gast, V. Bütün, S. P. Armes, “Characterising the structure of pH dependent polyelectrolyte block copolymer micelles”, Macromolecules, 32, 4302-10, 1999.  

 

42.  V. Bütün, A. B. Lowe, N. C. Billingham, S. P. Armes, “Synthesis of zwitterionic shell cross-linked micelles”, J. Am. Chem. Soc., 121, 4288--9, 1999.

 

43.  V. Bütün, S. P. Armes, N. C. Billingham, Z. Tuzar, “Formation of micelles and reverse micelles in aqueous solution”, ACS Polymer Preprint, 2, 261-2, 1999.

 

44.  V. Bütün, N. C. Billingham,  S. P. Armes, “Synthesis of novel shell cross-linked micelles with hydrophilic cores”, ACS Polymer Preprint, 2, 236-7, 1999.

 

45.  V. Bütün, N. C. Billingham, S. P. Armes, “Synthesis of shell cross-linked micelles with tunable hydrophilic-hydrophobic cores”, J. Am. Chem. Soc., 120, 12135-6, 1998.

 

46.  V. Bütün, N. C. Billingham, S. P. Armes, “Unusual aggregation behaviour of a novel tertiary amine methacrylate-based diblock copolymer: Formation of micelles and reverse micelles in aqueous solution”, J. Am. Chem. Soc., 120, 11818-9, 1998.

 

47.  V. Bütün, C. E. Bennett, M. Vamvakaki, A. B. Lowe, N. C. Billingham, S. P. Armes, “Selective betainisation of tertiary amine methacrylate block copolymers”, J. Mater. Chem., 7(9), 1693-5, 1997.

 

48.  V. Bütün, S. P. Armes and N. C. Billingham, “Synthesis and aqueous solution properties of novel hydrophilic-hydrophilic block copolymers based on tertiary amine methacrylates”, Chem. Comm. 671-2, 1997.

 

Yazılan uluslararası kitaplarda bölümler

 

49.  V. Bütün, S. P. Armes, “Synthesis of novel shell cross-linked micelles with hydrophilic cores”, Stimuli-Responsive Water Soluble and Amphiphilic Polymers, ACS symposium Series 780, Edited by C. L. McCormick, American Chemical Society, Washington DC, USA, Chapter 7, pages 115-139, 2001.

 

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

 

50.    V. Bütün, R. B. Top, S. Ufuklar, "Yeni tip "şizofrenik" suda çözünebilir triblok kopolimerlerin ve orta kabuğu çapraz bağlı soğan misellerin sentez ve karakterizasyonu", PLASTİK Araştırma, Gelistirme ve İnceleme Dergisi, 86, p.82-97, 2006.

 

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

 

51.    V. Bütün, B. Kaynak, E. Esengül, G. Gül, "Tersiyer amin metakrilatlara dayalı suda çözünebilen kopolimerlerin sentezi, seçimli kuaternizasyonu ve stabilizör olarak lateks sentezinde kullanılması", POLSEM2004 Polimer İşleme ve Geri Kazanımı Semp., Bildiriler Kitabı, s. 58-73, 2004.

 

Doktora Tezi

 

52.  V. Bütün, “Synthesis, characretisation and evaluation of novel methacrylate-based water-soluble block copolymers”, PhD Thesis, Sussex University, UK-1999.

 

Uygulamada dallanmış polimerler

 

53.  PL-GPC Applications: Vural Bütün, Iveta Bannister, Norman C Billingham, Steven P Armes “Probing the Structure of Branched poly(n-butyl methacrylate) using Multi Detector GPC”, Polymer Laboratories, UK,

 

 

 

ULUSLARARASI VE ULUSAL KONFERANSLAR

A) Uluslararası Konferanslar ve Sunumlar 

 

1       “Sixth Macro-Group UK Family Meeting-Aspects of Contemporary Polymer Science” University of Manchester, 10-12 April 1996 (bildirisiz katılım).

 

2       “MACROGROUPUK Spring Meeting’97 for Younger Researchers”, Leeds, 02-04 April 1997.

Poster I: V. Bütün, S. P. Armes, N. C. Billingham, “Synthesis and selective betainisation of tertiary amine methacrylate block copolymers and their aqueous solution properties”.

      Poster II: V. Bütün, M. Vamvakaki, S. P. Armes, N. C. Billingham, “Synthesis and solution properties of novel hydrophilic-hydrophilic block copolymers via GTP”.

 

3       “1998 National Congress and Young Researchers’ Meeting” University of Durham, 06-09 April 1998.

      Poster: V. Bütün, S. P. Armes, N. C. Billingham, “Synthesis and selective quaternisation of tertiary amine methacrylate block (co)polymers and their aqueous solution properties”.

 

4       “UK Polymer Colloids Forum Fifth Meeting ” Loughborough University, 16-17 April 1998.

      Poster: V. Bütün, S. P. Armes, N. C. Billingham, “Synthesis and selective betainisation of tertiary amine methacrylate block (co)polymers and their aqueous solution properties”.

 

5.  World Polymer Congress, 37th International Symposium on Macromolecules”, Gold Coast. Australia,  12-17 July 1998 

      Oral: V. Bütün, A.B. Lowe, M. Wamwakaki, S. P. Armes, N. C. Billingham, “Novel water-soluble block copolymers: synthesis, characterisation and evaluation”.

      Poster I: V. Bütün, S. P. Armes, N. C. Billingham, “Synthesis and selective derivatisation of tertiary amine methacrylate block (co)polymers and their aqueous solution properties”.

      Poster II: M. Vamvakaki, V. Bütün, S. P. Armes, N. C. Billingham, ”Synthesis and solution properties of novel hydrophilic-hydrophilic block copolymers via group transfer polymerisation”.

 

6       Polymer’98, The New Polymers Science, Technology and Applications, The Institute of Physics, University of Sussex, Brighton, 09-11 September 1998.

      Poster I: V. Bütün, S. P. Armes, N. C. Billingham, “Synthesis of shell cross-linked micelles with tunable hydrophilic-hydrophobic micelle core”.

      Poster II: M. Vamvakaki, V. Bütün, S. P. Armes, N. C. Billingham, “Synthesis and solution properties of novel hydrophilic-hydrophilic block copolymers via GTP”.

 

7       AIChE, 1998 Annual Meeting,” Miami Beach, Florida, 15-20 November 1998.

      *Oral: A. S. Lee, A. P. Gast, V. Bütün, S. P. Armes, “Structure and dynamic properties of pH dependent polyelectrolyte micelles”.

 

8       "218th ACS National Meeting & Exposition Program", New Orlians, USA, 22-26 August 1999.

      Oral: V. Bütün, N. C. Billingham, S. P. Armes, “Synthesis of novel shell cross-linked micelles with hydrophilic cores”.

      Poster: V. Bütün, S. P. Armes, N. C. Billingham,  Z. Tuzar, “Formation of block copolymer micelles and reverse micelles in aqueous solution”.

 

9       “Macrogroup UK, ACS Polymer Devision European Polymer Federation MACROMOLECULES’99 Polymer in the New Millennium” 05-09 Sept. 1999, Bath, UK.

      Oral: S. P. Armes, V. Bütün, “Micelles, reverse micelles and shell cross-linked micelles”.

      Poster: S. P. Armes, V. Bütün, X. -S. Wang, M. V. de Paz Banez, K. L. Robinson, N. C. Billingham, Z. Tuzar “Synthesis of shell cross-linked micelles at high solids in aqueous media”.

 

10    73rd ACS Colloid & Surface Science Symposium“ Masschusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, 13-16 June 1999, USA.

      *Oral: A. S. Lee, V. Bütün, S. P. Armes, A. P. Gast, “Characterizing the structure of various novel pH dependent polyelectrolyte micelles”.

 

11  1999 Prague Meetings on Macromolecules, Advances in Polymerization Methods", Institute of Macromolecular Chem., Academy of Sciences of The Czech Rep., Prague, Czech Rep.,12-15 July 1999.

      *Oral: S. P. Armes, V. Bütün, N. C. Billingham, "Novel water-soluble methacrylate-based block copolymers".

 

12  The 10th International Conference On Colloid and Interface Science, Bristol University, Bristol, UK. 23-28 July 2000.

      Poster I: V. Bütün, S. P. Armes, “Synthesis and characterisation of novel shell cross-linked micelles with hydrophilic cores”

      Poster II: V. Bütün, S. P. Armes, “Every which way and loose: The remarkable ‘Flip-Flop’ self-assembly of a diblock copolymer in aqueous solution”.

 

13  “ Chemical Physics IV”, Osmangazi University, Eskişehir, Turkey, 28-29 September 2000.

      Oral: V. Bütün, S. P. Armes, “Synthesis and characterisation of novel shell cross-linked micelles with hydrophilic cores”.

      Poster: V. Bütün, S. P. Armes, “Every which way and loose: The remarkable ‘Flip-Flop’ self-assembly of a diblock copolymer in aqueous solution”.

 

14    19th ACS National Meeting, San Francisco, California, USA, 26-30 March 2000.

      *Poster I: A. P. Gast, A. S. Lee, V. Bütün, S. P. Armes, “Aggregation behaviour and structure of novel polyelectrolyte micelles”.

      *Poster II: E. Kramer, V. Bütün, S. P. Armes, “Synthesis of shell cross-linked micelles with tertiary amine methacrylate-based block copolymers in aqueous media at high solids”.

 

15 AIChE 2003 Annual Meeting, 16-21 November 2003, San Francisco, CA, USA

      *Oral: C. M. Stancik, V. Bütün, S. P. Armes, A. P. Gast, “A scattering study of thermoresponsive schizophrenic diblock copolymers”

 

16 ECERS, Conference& Exhibition of the European Ceramic Society, İstanbul 29 June – 03 July 2003, Turkey,

      *Poster: A. Alemdar, V. Bütün,  N. Güngör, “Influence of non-ionic and cationic polymer on the rheological and colloidal properties of bentonite dispersions”.

 

17    APME-6, 6th Advanced Polymers via Macromolecular Engineering APME 2005, 15-19 Agust 2005, Istanbul, TURKEY

      Oral: V. Bütün, ”Novel Schizophrenic Water-Soluble Triblock Copolymers and Shell Cross-Linked Micelles”

 

18    ECASIA’05 European Conferance on Applications of Surface and Interface Analysis, Vienna, September 25-30, 2005, Austria.

      *Poster: D. T. Yazıcı, A. Aşkın, V.Bütün ‘Thu-POL-17: Surface Characteristics of 2-(dimethylamino)ethyl methacrylate-2-(dimethylamino)ethyl metacrylate diblock copolymer determined by Inverse Gas Chromatography’.

 

19    *Sakai, K.; Webber, G.B.; Bütün V.; Smith E.G.; Wanless E.J.; Armes S.P.; Biggs, S.R., “Adsorption behaviour of pH-responsive block copolymer micelles at the silica/solution interface”, Nanoscale Surface Self-Assembly A EuCheMS Conference, 19-23 June 2005, Sigtuna, Sweden,  2005

 

20    *Sakai, K.; Webber, G.B.; Bütün V.; Smith E.G.; Wanless E.J.; Armes S.P.; Biggs, S.R.,  Self assembly of pH-responsive block copolymer micelles at solid/solution interfaces”, 19th Conference of the European Colloid and Interface Society, 18-23 September 2005, Geilo, Norway,  2005

 

21    *Sakai, K.; Webber, G.B.; Bütün V.; Vamvakaki, M.; Armes S.P.; Biggs, S.R., “Self-assembled diblock copolymers as nanomaterial building blocks”,  7th World Congress of Chemical Engineering, 10-14 July 2005, Glasgow, 2005

 

22    Plast’06 Milano Plastik ve Kauçuk Fuarı’na katılım, Milan/İtalya, 14-18 Şubat 2006. PAGEV Plastik Teknoloji 2005 Araştırma Birincilik Ödülü kapsamında

 

23    Macro Group UK International Conference on Polymer Synthesis”  Warwick, 31 July – 4 August 2006, UK

Oral: V. Bütün, “novel ‘schizophrenic’ triblock copolymers and their use in the synthesis of novel shell cross-linked micelles

 

24    Polymers: Materials of Advanced Technologies and in Biology. A German-Turkish workshop within the frame of the Max Planck Society’s programm 2international partnership for research excellence”, 29 August – 1 September 2006, Mainz-Germany.

Invited Talk: V. Bütün, Synthesis and characterization of pH-, salt-, and temperature-responsive novel AB and ABC type block copolymers and novel shell cross-linked micelles”

 

25    232nd American chemical Society National Meeting and Exposition, San Francisco, CA, September 10-14, 2006, USA.

Invited Talk : V. Bütün, (Symposium on multicompartment micelles: Higher order self-assembly of block copolymers) “Thermo-, pH-, and salt-responsive novel ‘schizophrenic’ ABC triblock copolymers and their use in the synthesis of shell cross-linked micelles”

 

26    CLP07, “Controlled Living Polymerization from Synthesis to Application” Antalya, 25-29 October 2007, Turkey.

Oral: V. Bütün, “Synthesis, characterizatoin and solution properties of 2-(diisopropy lamino)ethyl methacrylate-b-2(N-morpholino)ethyl methacrylate diblock copolymers”

Poster: R. B. Karabacak, F.F. Taktak, V. Bütün, “Novel surface-active triblock copolymers and their use in the preparation of hydrogels”

 

27. The 8th Conference of the Asian Crystallographic Association, AsCA’07, Taipei, Taiwan, 4-7 November 2007.

*Oral: Y. Özcan, U-S. Jeng, V. Bütün, Y-H. Lai, C-H. Su, K. S. Liang, S. İde, “Core-shell micellar structures of novel tertiary amine methacrylate-based block copolymers studied by small angle X-ray scattering and dynamic light scattering”

 

28. 6th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutic and Pharmaceutical

Technology, 7-10 April 2008, Barcelona, Spain

*Poster: L. Genç, H. Güral and V. Bütün, “Synthesis and characterization of tertiaryamine methacrylate diblock and trtiblock copolymers and their use for drug delivery”

 

29. XXI. Congress of the International Union of Crystallography, Osaka, Japan, 23-31 August 2008.

*Poster: S. İde, U-S. Jeng, Y. Özcan, V. Bütün, Y-H. Lai, C-H. Su, P. Batat, K. S. Liang, “Structural Characterization and developing a suitable SAX model of diblock copolymers”

 

30. “12th International Conference on the formation of sdemiconductor interface”’ July 5-10,

2009, Weimar, Germany. 

Poster I: MC. Baykul, H. Ruzgar, E. Arman, Y. Bas, V. Butun, “Structural and oprical properties of CdS nanocrystals grown in double hydrophilic water-soluble diblokc copolymer”

Poster II: MC. Baykul, H. Ruzgar, E. Arman, Y. Bas, V. Butun, “Synthesis and characterization of CdS nanocrystals produced bu using a novel stabilizer”

 

31. XII. International Corrosion Sympossium  KORSEM 2010, 6 -9 October 2010 

ESKİŞEHİR / TÜRKEY (Member of Organizing Comitte)

 

32. “Advanced Macromolecular Systems Across the Length Scales, AMSALS2012” 03-06 Haziran 2012 ,  Siofok-Macaristan.

      Oral: Vural Bütün,  Cansel Tuncer and Ahmet Atay, "Synthesis of a Novel Multi-Responsive Microgel via both Emulsion and Dispersion Polymerizations"

Poster: I. Erel, H. E. Karahan, C. Tuncer, V. Bütün, A. L. Demirel, “Hydrogen bounded multilayers of micelles”

 

33. “Frontiers in polymer science” 21-23 Mayıs 2013, Barselona-İspanya. 

Poster: V. Bütün "This must be the most talended block copolymer! Ten skill in its ten fingers”

Poster: C. Tuncer, Y. Samav, D. Ulker, S. B. Baker, A. Cabuk, V. Bütün “A novel multi-responsive microgel: Synthesis and characterization studies"

 

34. 44. IUPAC World Chemistry Congres, 11-16 Ağustos 2013, İstanbul, Türkiye

Poster I. C. Tunce1, Y. Samav, D. Ulker, Ş. Betül Baker, A. Cabuk, V. Bütün  A Novel Smart Microgel”

Poster II. D. Ülker, C. Tuncer, Ş. Betül Baker, A. Çabuk and V. BütünAll in One Multi-Responsive Microgels”

Poster III. D. Ülker1, G. Kocak,2 S. B. Baker,1 D. Erkmen,2 C. Tuncer,2 Y. Samav,2 V. Bütün, Synthesis of  Double-Hydrophilic Water Soluble Block Copolymers and Their Usage in the Synthesis of Metal Nanoparticles

 

Poster IV.Ş. Betül Baker, Damla Ülker and Vural Bütün “Polyamphoteric Hydrogels As Controlled Drug Releasing Systems”

 

35.    9th IUPAC International Conference on Novel Materials and Synthesis (NMS-IX), 17-22 November 2013, Fudan University, Shanghai-China.

Oral: V. Bütün,  D. Ulker, C. Tuncer, Ş. B. Baker, “A novel “All in One” smart microgel

 

* Presented by collaborators

 

B) Ulusal Konferanslar ve Sunumlar

 

1       "IX. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu", Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 20-24 EYLÜL 1993.

      Sözel: V. Bütün, O. Çakır, N. Menek, "Kadmiyum ve çinko'nun müreksit komplekslerinin polarografik incelenmesi".

 

2    "X. Ulusal Kimya Kongresi", Uludağ Üniversitesi, Bursa, 19-21 Eylül 1994.

      Sözel: E. Ertürk, O. Çakır, N. Menek, V. Bütün, "Eriochrome black T'nin polarografik ve voltametrik davranışlarının incelenmesi".

 

3    "XIII. Ulusal Kimya Kongresi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, 31 Ağustos-04 Eylül 1999.

      Sözel: V. Bütün, S. P. Armes, N. C. Billingham, “Synthesis, characterisation and derivatisation of novel tertiary amine methacrylate-based water-soluble block copolymers”.

      Poster I: V. Bütün, S. P. Armes and N. C. Billingham, “Synthesis of shell cross-linked micelles with tunable hydrophilic-hydrophobic micelle cores”.

      Poster II: V. Bütün, S. P. Armes, N. C. Billingham and Z. Tuzar, “Formation of block copolymer micelles and reverse micelles in aqueous solution”.

 

4    "XV. Ulusal Kimya Kongresi", Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 04-07 Eylül 2001.

      Poster: V. Bütün “Atom transfer radikal polimerizasyonuyla sulu ortamda ve 20oC’de tersiyer amin metakrilatlara dayalı suda çözünebilen homopolimer ve blok kopolimer sentezi”.

 

5    *XI. Ulusal Kil Sempozyumu”,  İzmir, 3-6 Eylül 2003,

      Sözel: A. Alemdar, V. Bütün, N. Güngör, Tersiyer amin metakrilat bazlı blok kopolimerlerin Na-montmorillonit üzerine adsorpsiyonu”

 

6       POLYSEM2004 “Polimer işleme ve geri kazanımı sempozyumu ve sergisi”, Mersin Üniversitesi, 28-30 Nisan-2004

      Sözel: V. Bütün, B. Kaynak, E. Esenoğlu, G. Gül “Tersiyer amin merakrilatlara dayalı suda çözünebilen kopolimerlerin sentezi, seçimli kuaternizasyonu ve stabilizör olarak lateks sentezinde kullanılması”

 

7    “NanoTR-1, NanoScience and NanoTechnology 2005”, Bilkent University, Ankara-Turkey, 25-27 May-2005.

      Çağrılı Konuşma: V. Bütün, “Nano-spheres: Synthesis and characterizations of novel shell cross-linked micelles”

 

8       XIX. Ulusal Kimya Kongresi, 30 Eylül - 4 Ekim 2005, Pine Bay, Kuşadası

      Sözel: V. Bütün, “Nanoküreler: Tersiyer amin metakrilatlara dayalı yeni tip suda çözünebilen şizofrenik triblok kopolimerlerin sentezi, karakterizasyonu ve “SCL misel” sentezinde kullanımı”

      Poster I: R. B. Top, V. Bütün “Alkolik ortamda stirenin dispersiyon polimerizasyonunda tersiyer amin metakrilatlara dayalı suda çözünebilen yeni tip diblok kopolimerlerin stabilizör olarak kullanımı”

      Poster II: S. Ufuklar, V. Bütün “Yeni tip diblok kopolimer stabilizörleri kullanarak, hidrofilik bir monomerden emülsiyon polimerizasyonu ile suda çözünebilir yeni tip latekslerin sentez ve karakterizasyonu”

      Poster III: N. Atar, A. Olgun, Y. Erdoğan, V.  Bütün, F. Özmal, M. S. Erdoğan “Suda çözünen polimerlerin çimento ve beton özellikleri üzerine etkisinin incelenmesi”

      Poster IV: Ş. Süzer, A. Gök, V. Bütün, Polipirolün nano- ve mikro- boyuttaki polistiren ile kompozitlerinin hazırlanması ve özelliklerinin karşılaştırılması”

 

9       Çalıştay:  “SAXS: Nanoyapılar içeren malzemeler için güçlü bir yöntem” Hacettepe Üniversitesi, 22-23 Kasım 2005, Ankara

      Çağrılı Konuşma: V. Bütün, “Synthesis and characterization of novel ‘schizophrenic’ water-soluble triblock copolymers and shell cross-linked micelles”

 

10 Çalıştay: TÜBİTAK Proje yürütücüleri ve MEB-TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) işbirliği ile gerçekleştirilen “Proje Yönetimi” konulu çalıştaya katılım, 5-9 Şubat 2006, Gebze/Kocaeli.

 

11  Eğitim çalıştayı; “AB Hibeleri için Proje Teklifi Hazırlama Eğitimi” konulu eğitim çalıştayına katılım. 13-14 Mayıs 2006. TÜBİTAK (TUSSIDE), Eskişehir.

      

12 Çalıştay: TÜBİTAK (TÜSSİDE) işbirliği ile gerçekleştirilen “Toplumda Bilim, Teknoloji ve Yenilik (BTY) Farkındalığının Yaratılması ve Meslek Seçiminde BTY Alanlarının Özendirilmesi” Konulu Ortak Akıl Platformu Çalıştayına katılım, 2-4 Haziran 2006, Gebze/Kocaeli

 

13 Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi, 21-23 Haziran 2006, ODTU, Ankara.

Sözel: V. Bütün and R. B. Top “Yeni tip suda-çözünebilir diblok kopolimer stabilizörlerin Sentezi, karakterizasyonu ve yeni tip emülsiyon yapıcılar ve dispersantlar olarak kullanımları”.

 

14    XX. Ulusal Kimya Kongresi, 4-8 Eylül 2006, Erciyes Universitesi, Kayseri

      Cağrılı Konuşma: V. Bütün, “Akıllı polimerler: Sentez, karakterizasyon ve uygulama çalısmaları”

      Sözel: F. F. Taktak, Ş. Sönmez, R. B. Karabacak, V. Bütün, S. Yarlıgan “2-(N-morfolino)etil metakrilat nano/mikrojellerin sentez ve karakterizasyonu”

      Poster I: R. B. Karabacak, V. Bütün “tersiyer amin metakrilat bazlı diblok kopolimerin ve katyonik türevlerinin sentezi, karakterizasyonu, emülsifier ve dispersant olarak kullanımı”

Poster II  (En İyi Poster Ödülü):  Ş. Sönmez, R. B. Karabacak, S. Yarlıgan, V. Bütün “poli[2-(diizopropilamino)etil metakrilat]-poli[2-(N-morfolino)etil metakrilat] diblok kopolimerlerin sentezi, karakterizasyonu ve çözelti davranışlarının incelenmesi”

 

15    NANOTRIII, Ulusal Nanoteknoloji Konferansı-Bilkent Üniv., 11-14 Haziran 2007, Ankara.

Çağrılı Konuşmacı: V. Bütün “pH-, salt-, and thermo-responsive novel block copolymers, latexes and microgels”

Poster (En iyi poster ödülü): R. B. Karabacak and V. Bütün “Temperature-, pH-, and salt - responsive novel latexes”  

 

16    XXI. Ulusal Kimya Kongresi, İnönü Universitesi, 23-27 Ağustos 2007, Malatya

Sözel: V. Bütün, “pH-, sıcaklık-, tuz-duyarlı yeni tip lateksler

Poster I:  (En Iyi Poster Ödülü):  R. B. Karabacak, V. Bütün “pH-, tuz-, sıcaklık-duyarlı yeni tip mikrojeller”

Poster II: B. Anılan, R.B.Karabacak, S.Yarlıgan,  V. Bütün “Yeni tip pH duyarlı ABC triblok kopolimerlerin sentez ve karakterizasyonu”

Poster III: F. F. Taktak, B. Anılan, R.B.Karabacak, S. Yarlıgan, Vural Bütün, “Yeni tip yüzey aktif triblok kopolimerler ve hidrojeller”

 

17. “12. Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Kongresi ve

      Fuarı”,  14-18 Kasım 2007, Eskişehir.

Çağrılı Konuşma: V. Bütün “pH-, manyetik alan-, tuz-, ısı-duyarlı yeni tip nanopartiküller”

 

18. “2. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi ve Sergisi”, 30 Nisan-2 Mayıs 2008,

      Şanlıurfa

Çağrılı Konuşma: V. Bütün, “Yüzeyaktif Blok Kopolimerler: Sentez, karakterizasyon ve uygulama çalışmaları”

 

19.  XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 6-10 Ekim 2008, Kıbrıs

Sözel: V. Bütün, “Şizofren/Akıllı Blok Kopolimerler: Sentez, karakterizasyon ve uygulama çalışmaları”

Poster I:  A. Atay, S. Yarlıgan, V. Bütün “Yeni tip mikrojellerin sentez ve karakterizasyonu

Poster II: F. F. Taktak,  S.Yarlıgan,  V. Bütün “Yeni tip ABA triblok kopolimerlerin sentez ve karakterizasyonu ve hidrojel eldesinde kullanımları”

Poster III: F. F. Taktak, V. Bütün, “Yeni tip yüzey aktif ABC triblok kopolimerler ve hidrojeller”

Poster IV: S. Bütün, S. Yarlıgan, V. Bütün, “Salt-, pH-, Isı-duyarlı yeni tip latekslerin sentez ve karakterizasyonu”

Poster V: A. Yurt, V. Bütün, B. Kaynak “Yumuşak çeliğin elektrokimyasal davranışına suda çözünebilen triblok kopolimerlerin etkisi”

 

20    NANOTR V, Ulusal Nanoteknoloji Konferansı-Anadolu Üniv., 8-12 Haziran 2009, Eskişehir.

Sözel: V. Bütün, A. Atay “Synthesis and characterization of multi-responsive microgels”

Poster I: F. F. Taktak and V. Bütün “Synthesis and characterization of novel water-soluble triblock copolymer gelators”  

Poster II: Y. Baş,  E. Arman, H. Rüzgar, M. C. Baykul, V. BütünSynthesis and Characterization of CdS Nanocrystals Produced by Using a Novel Stabilizer”

Poster III: H. Rüzgar, Y. Baş, E. Arman, V. Bütün, M. C. Baykul, “Structural and Optical Properties of CdS Nanocrystals Grown  in Double Hydrophilic Water- Soluble Diblock Copolymer Micelles”

 

21."I.Ulusal Metal, Yarıiletken ve Oksit Materyallerin Üretiminde Kullanılan Sistemler ve Analiz Teknikleri Kongresi (MYOMAT 2009)", 15-16 Haziran 2009, Eskişehir.

      Çağrılı Konuşma: "Çevreye Duyarlı Polimerik Nanomalzemeler/Nanoyapılar: Sentez, Karakterizasyon ve Uygulama Çalışmaları"

 

22. *NANOTR VI, Ulusal Nanoteknoloji Konferansı-İYTE, İzmir., 15-18 Haziran 2010,

Sözel: İ. Erel, A.L. Demirel, V. Bütün, H.E. Karahan and C. Tuncer, “pH-Responsive Functional Layer-by-Layer Film

 

showimage23. *IX. Kimyasal Fizik Kongresi 14-16 Ekim 2010 İzmir.

Poster: Selma Yarlıgan Uysal, Vural Bütün, Şule Sönmez, “ Synthesis, Characterization and Investigation of Solution Behaviours of Poly[2-(Diisopropylamino)Ethyl Methacrylate]-Poly[2-(N-Morpholino)Ethyl Methacrylate] Diblock Copolimers”

 

24. *NanoTR8, Hacettepe Üniversitesi, 22-25 Haziran 2012, Ankara.

Poster: İ. Tuncel, P. Yuşan, V. Bütün, L. Demirel, İ. Erel “Layer-by-layer films of micelles of a selectively betainized block copolymer”

 

25. III. Fiziksel kimya Günleri, Balıkesir Üniversitesi, 12-15 Temmuz 2012 Burhaniye, Balıkesir.

Çağrılı Konuşma: Çevresel Etkilere Duyarlı Polimerler: Sentez, Karakterizasyon ve Uygulama Çalışmaları

 

26. IV. Ulusal polimer Bilim ve Teknolojisi kongresi, 5-8 Eylül 2012, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi,n Çanakkale, 2012.

Çağrılı Konuşma: V. Bütün “Yüzey Aktif Polimerler Ve Çapraz Bağlı Misel Nano-Yapılar”

       Sözel: İ. Erel, V. Bütün, A. L. Demirel, “Blok Kopolimer Miseller içeren Hidrojen Bağlı Çok-Katmanlı Polimer Filmler”

Poster I: C. Tuncer, D. Ülker, Ş. B. Baker, D. Erkmen, Vural Bütün “Emülsiyon Polimerizasyonu ile Yeni Tip Mikrojellerin Sentez ve Karakterizasyonu”

Poster II: D. Ülker, C. Tuncer, G. Koçak, Ş. B. Baker, D. Erkmen, Y. Samav, V. Bütün Yüzeyaktif Suda Çözünebilir Polimerlerin Sentezi ve Metal Nanopartikül Sentezinde Kullanımları”

Poster III. Şerife Betül BAKER, Damla ÜLKER, Cansel TUNCER, Lütfi GENÇ, Vural BÜTÜN, “Polimerik İlaç Taşıyıcı Sistem Olarak Hidrojel Sentezi, Kontrollü İlaç Salımı ve Metal Nanopartikül Sentezinde Kullanımları”

 

27.  26. Ulusal Kimya Kongresi, 1-6 Ekim 2012 Fethiye-Muğla,

 

Sözel: Vural Bütün, “Polimerin Akıllısı Bu Olsa Gerek: Sentez, Karakterizasyon ve Uygulama Çalışmaları”

 

Sözel: Irem Erel, Vural Bütün, A. Levent Demirel, “Zwitteriyonik Blok Kopolimer Miseller İçeren Çok-katmanlı İnce Filmler”

 

Poster: Cansel Tuncer, Yasemin Samav, Duygu Erkmen, Vural Bütün, “PMEMA Mikrojellerinin Emülsiyon Polimerizasyonu ile Sentezi ve Karakterizasyonu”

 

Poster: Damla Ülker, Gökhan Koçak, Şerife Betül Baker, Vural Bütün, “AB, ABC tipi Yüzey-Aktif Suda Çözünebilir Polimerlerin Sentezi ve Metal Nanopartikül Sentezinde Kullanımları”

 

* Ortaklar tarafından sunulmuştur