ARAŞTIRMA KONULARI  (Polimer Kimyası):

 

1.   Yeni tip suda çözünen(WS) amphiphilic AB, ABC ve ABA tipi blok kopolimerlerin, sentezi, karakterizasyonu ve sulu çözelti özelliklerinin incelenmesi,

2.   Blok kopolimerlerin ek reaksiyonlarla (seçimli quaternization, seçimli betainization, deprotection gibi) katyonik, anyonik, betain, zwitteriyonik yapılı türevlerinin elde edilmesi, karakterizasyonu ve sulu çözelti davranışlarının incelenmesi

3.   Yeni tip “şizofrenik” WS diblok  ve triblok kopolimerlerin sentez ve karakterizasyonları

4.   WS blok kopolimerlerden çeşitli yeni tip çapraz bağlı SCL nanokapsüllerin elde edilmesi ve karakterizasyonları,

5.   Sentezlenen blok kopolimerlerin ve türevlerinin stabilizör etkinlikleri

6.   Yeni tip “model dallanmış” çözünür nitelikli (ko)polimerlerin sentez ve karakterizasyonları

7.   Yeni tip nanojellerin ve mikrojellerin sentez ve karakterizasyonları

8.   Yeni tip hidrojelatörlerin sentez ve karakterizasyonu, kontrollü ilaç salım sistemleri olarak kullanımları

 

KULLANDIĞI POLİMERİZASYON TEKNİKLERİ:

1.      Grup transfer polimerizasyonu

2.      Atom transfer radikal polimerizasyonu

3.      Oksianyonik polimerizasyon

4.      Serbest radikal polimerizasyon

5.      Emulsiyon polimerizasyonu

6.      Dispersiyon polimerizasyonu

7.     Süspansiyon polimerizasyonu

 

KULLANDIĞI KARAKTERİZASYON TEKNİKLERİ:

Dinamik ışın saçılım (DLS), statik ışın saçılım (SLS), yuzey gerilim cihazı, transmission elektron mikroskopisi (TEM), taramalı elektron mikroskopisi (SEM), elemental analiz, zeta potansiyometre ölçümleri, polarografi, voltametri, potansiyometri, sulu ve susuz jel-gecirgenlik kromatografileri, HPLC, TLC; IR, FTIR, UV-Vis, proton nucleer magnetik resonans spectroskopi, dn/dc ölçümleri, viskozimetre.

PROJELER:

 

 

YÜRÜTÜCÜSÜ OLDUĞU DEVAM EDEN PROJELER:

1.       Yeni Tip Çevre Duyarlı Mikrojel Bünyesinde Metalik Nanopartiküllerin Hazırlanması ve Katalitik Uygulamaları” TÜBİTAK-111T972, butce 186000 TL (Nisan 2012- 2014).

2.       Dar molekülar ağırlık dağılımlı çözünebilir dallı polimerlerin sentezi, türevlendirilmesi ve model uygulama çalışmaları.” ESOGU-BAP (Proje kodu: B 2013-248, bütçesi 99750 TL, süresi  23.08.2013-23.08.2015)  

3.       Yeni Bir Mikrojel-Hidrojel Soft Kompozit Sistem ve Uygulama Çalışmaları” ESOGU-BAP (Proje kodu: C1 2013-251, bütçesi 99994,48 TL, süresi  27.09.2013-27.03.2016) 

4.       Piperazin, Morfolin ve Tiyomorfolin Halkası İçeren Metakrilat ve Metakrilamid Monomerleri ve Homopolimerlerinin Sentezi

” ESOGU-BAP (Proje kodu: A2 2013-303, bütçesi 19996,00 TL, süresi  27.09.2013-27.03.2015)  

5.       Bor Katkılı Latex Dispersiyonların Hazırlanması”  ESOGU-BAP (Proje kodu: A1 2013-307, bütçesi 9948,00 TL, süresi  01.11.2013-01.05.2014.

 

YÜRÜTÜCÜSÜ OLDUĞU TAMAMLANAN PROJELER:

1.        Yüzeyaktif suda çözünebilir (ko)polimerlerin sentezi ve metal nanopartikül sentezinde kullanımları”. ESOGÜ-BAP-201119006, 11.03.2011-11.03.2013, Bütçe 97000 TL.

2.        “Tersiyer amin merakrilatlara dayalı suda çözünebilen diblok kopolimerlerin sentezi, seçimli quaternizasyonu ve bu (ko)polimerlerin stabilizör olarak lateks sentezinde kullanılması”. Bu proje, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmiştir (P.No: 200219026, 27.06.2002-26.04.2004, P.Bütçe: 27.300 TL)

3.        “Nanoküreler: Tersiyer Amin Metakrilatlara Dayalı Yeni Tip Suda Çözünebilen  Şizofrenik Triblok Kopolimelerin Sentezi, Karakterizasyonu  ve Bu Kopolimerlerin  SCL Misel (Nanoküre) Sentezinde Kullanımı”.  Bu proje, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmiştir (P. No: 200319040. 18.07.2003-17.07.2006, P.Bütçe: 316.700 TL)

4.        “Tersiyer amin metakrilatlara dayalı yeni tip suda çözünebilen diblok kopolimerlerin ve Katyonik türevlerinin stirenin alkolik ortam dispersiyon polimeizasyonunda stabilizör olarak kullanımı”. Bu proje TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir (P. No: 105T236. 01.11.2005-01.11.2007. P.Bütçe: 252.422 TL)

5.        “2-(N-morfolino)etil metakrilat  mikrojellerin sentez ve karakterizasyonu”.  Bu proje, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca desteklenmektedir (P. No: 200619007.  24.03.2006-23.09.2008. P.Bütçe: 239770 TL)

6.        “Yeni tip ABA ve ABC triblok kopolimerlerin sentezi, karakterizasyonu ve yeni tip hidrojel eldesinde kullanımları”. Bu proje, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca desteklenmektedir (P. No: 200719032.  29.06.2007-28.12.2008, P. Bütçesi: 127000 YTL)

7.        “Yeni tip stabilizör sentezi ve uygulama çalışmaları” Özel sektör (MİCRONS) destekli, (Ağustos 2008-Ağustos 2009, P. Bütçe: 200000 TL)

 

DANIŞMANI OLDUĞU TAMAMLANAN PROJELER:

1.      “Yeni Tip Suda Çözünebilen Diblok Kopolimelerin Sentez ve Karakterizasyonu”. Bu proje, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca desteklenmiştir (P.No: 200619014. 28.04.2006-22.04.2008. P.Bütçe: 246.240 TL).

 

DANIŞMANLIĞINDA TAMAMLANAN TEZLER:

Doktora Tezleri

1. “Tersiyer Amin Metakrilat Bazlı Yüzey Aktif Triblok Kopolimerlerin Sentezi, karakterizasyonu ve Çözelti Davranışlarının İncelenmesi”, F. Fulya Taktak, 2005-2009

Yüksek Lisans Tezleri

 

1.   “Kontrollü ilaç salım hidrojel sistemleri ve uygulama çalışmaları” Şerife Betül Baker, 2010-12

 

2.    “Yeni tip stabilizatörler ile CdS yarı iletken nanoyapıların hazırlanması” Yasemin Baş, 2008-2011.

 

3.   “Yeni Tip Mikrojellerin Sentez ve Karakterizasyonu” Ahmet Atay, 2008-2010.

 

4.     “Uyarıcıya Duyarlı Yüzeye Sahip Polistiren Latekslerin sentez ve Karakterizasyonu” Sultan Bütün, 2007-2010.

 

5.     “Glisidil metakrilat bazli yeni tip ABA tipi triblok kopolimerlerin sentez ve karakterizasyonu” Esma Yorulmaz, 2007-2009.

 

6.     “Tersiyer amin metakrilat bazlı yeni tip suda çözünebilen diblok kopolimerlerin sentezi, karakterizasyonu ve çözelti davranışlarının incelenmesi”, Şule Sönmez, 2004-2007

 

7.      “Tersiyer amin metakrilat bazlı suda çözünebilen diblok kopolimerlerin stirenin alkolik ortam dispersiyon polimerizasyonunda yeni tip dispersantlar olarak kullanımı” Rukiye Bengü Karabacak. 2004-2006

 

8.     “Yeni tip suda çözünebilen yüzey aktif diblok kopolimerlerin sentezi, türevlerinin eldesi ve bu polimerlerin çözücü etkilerinin incelenmesi”, Esin Esenoğlu, 2001-2004.

 

9.     “Tersiyer amin merakrilatlara dayalı suda çözünebilen ABC tipi triblok kopolimerlerin sentezi ve karakterizasyonu”, Gülsen Gül, 2001-2004 

 

10.  Yeni tip suda çözünebilen diblok kopolimerlerin sentezi, türevlerinin eldesi ve bu polimerlerin stabilizör etkilerinin incelenmesi”, Berrin Kaynak, 2001-2004.